Faaliyetler

 

1. Üniversitemize ilişkin personel, öğrenci ve kurumsal veriler için özel veritabanları oluşturuldu.
2. Dünya üniversiteleri sıralama sistemlerine ilişkin akademik inceleme ve çalışmalar yapıldı.
3. Üniversitemizin genel stratejileri doğrultusunda çeşitli toplantı ve komisyon çalışmalarına katılındı ve raporlar düzenlendi.
4. 13 Eylül 2014 tarihli Akademik Yükseltme ve Atama Kriterleri başlıklı ve 14 Aralık 2014 tarihli Uluslararasılaşma Stratejileri başlıklı çalıştaylara sunum ve raporlar ile katkı sağlandı.