Danışma Kurulu

 

Prof. Dr. Rian DİŞÇİ (Çapa Tıp – Biyoistatistik)

Prof. Dr. Mustafa Şükrü ŞENOCAK (Cerrahpaşa Tıp Biyoistatistik)

Doç. Dr. Suphi VEHİD (Cerrahpaşa Tıp Biyoistatistik)

Doç. Dr. Gökhan KARABULUT (İktisat Fakültesi)

Doç. Dr. Melda AKIN (İktisat Fakültesi)

Doç. Dr. Handan YOLSAL (İktisat Fakültesi)

Yard. Doç. Dr. Penbe ÇAĞATAY (Çapa Tıp Biyoistatistik)