Yönetim Kurulu

 

Müdür: Prof.Dr.Enis SINIKSARAN

Müdür Yardımcısı: Doç.Dr. L. Aylin AKTÜKÜN

Müdür Yardımcısı: Doç.Dr. M. Hakan SATMAN

Üye: Yard.Doç.Dr. Y. Barış ALTAYLIGİL

Üye: Yard.Doç.Dr. Metin TUNÇ

Üye: Ar.Gör.Dr. Seda KARAKAŞ

Üye: Ar.Gör. Merve SAMİOĞLU